top of page

" DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ "

Kurulduğumuz 2013 yılından beri sivil toplum örgütlerine, şirketlere, girişimcilere ve diğer kuruluşlara, devamlılıkları için gerek duydukları “finansman, işbirlikleri, bilgi” gibi ihtiyaçlarından yola çıkarak kaynaklar geliştiriyor, bu kaynakları etkin kullanmalarına ve bunu yaparken sosyal ve çevresel değer oluşturmalarına destek veriyoruz.

ÇALIŞMA KONULARIMIZ

Küresel Sürdürülebilirlik Amaçları
Kaynak Yönetimi
Stratejik Yönetim
Etki Yönetimi
bottom of page