top of page

Kapasitenizi
Güçlendirin 

Kapasite ihtiyaçlarınız, yeni iş fikirleriniz ve projeleriniz için alternatif kaynaklara erişmenize, bu kaynakları etkin kullanmanıza, bunu yaparken kapasitenizi güçlendirerek sosyal ve çevresel değer oluşturmanıza destek veriyoruz.

Hakkımızda

20 yılı aşkın deneyimli ekibimizle kar amacı gütmeyen kuruluşlar, şirketler ve girişimciler için “finansman, işbirlikleri, bilgi” gibi ihtiyaçlarından yola çıkarak kaynaklar geliştiriyoruz; sürdürülebilirlik ekseninde kapasitelerini güçlendirmelerine destek oluyoruz.

DEĞERLERİMİZ:

Multidisipliner çalışırız.

Çözüm odaklıyız.

Öğrenmeye meraklıyız. 

Çalışmalarımızda toplumsal faydayı gözetiriz.

Her türlü ayrımcılığın karşısındayız.

İşimize gönülden bağlıyız.

HİZMETLERİMİZ

Kaynak Geliştirme

Üretim/hizmet süreçleri, teknolojik yenilikler, sosyal fayda gibi konulardaki ihtiyaçlarınız ve yeni girişimleriniz için alternatif kaynaklar geliştiririz; bu kaynakları etkin ve planlı kullanmanıza destek veririz.

 • Proje fikri geliştirme ve projelendirme 

 • Ulusal/uluslararası fon kaynaklarını araştırma

 • Proje teklif dosyası hazırlama

 • Hibe başvuruları 

 • Proje teknik ve mali yönetim desteği

 • Proje bazlı kuruluş eşleştirmeleri

Donör 
Haritalama

Erişebileceğiniz kaynakları çeşitlendirmeniz, sürdürülebilir donör ilişkileri geliştirmeniz ve potansiyel fırsatları sistematik şekilde kullanmanız için yol haritası oluşturmanıza destek veririz. 

 • Kaynak mobilizasyonu stratejisi

 • Planlama

 • Donör haritası

 • Donör iletişimi stratejisi

Etki Değerlendirme

Kurumsal program ve projelerinizin etkisini değerlendirmenizde birlikte çalışırız; etkinizi arttırmanıza destek veririz. 

 • Proje/program izleme

 • Proje/program etki değerlendirme

 • Raporlama

Stratejik Çözümler

Kurumsal kapasite ihtiyaçlarınıza veya faaliyetlerinize yönelik strateji, model, içerikler geliştirmenize; bunlar için kurum içinde sistem kurmanıza destek veririz. ​

 • Araştırma

 • Stratejik planlama

 • MEAL

 • Kurumsal sorumluluk 

 • Sosyal girişim 

 • Gönüllülük

 • Savunuculuk

 • Kampanya yönetimi

 • Eğitimler

REFERANSLARIMIZ

YAYINLAR

YAYINLARIMIZ VE DESTEK VERDİĞİMİZ RAPORLAR, EĞİTİM KİTAPÇIKLARI

 YENİ YAYIN !  "Sosyal İnovasyon Fonları" kitapçığı

Kaydınız tamamlandı!

Contact
bottom of page