top of page

STRATEJİK ÇÖZÜMLER

Sürdürülebilirlik hedeflerinize yönelik altyapı oluşturmanız, ürün ve hizmet kapasitenizi iyileştirmeniz, etki gücünüzü arttırmanız için süreç, strateji veya model geliştirmenize ve bunları uygulamanıza destek verir; sektör içi ya da sektörler arası yenilik, teknoloji veya bilgi transferi için işbirlikleri ve ağlar oluşturmanızda birlikte çalışırız. ​

 • Stratejik planlama

 • Kaynak geliştirme stratejisi

 • Etki yönetimi

 • Kurumsal sorumluluk 

 • İş modelleri 

 • Sosyal girişimler 

 • Yönetişim

 • Savunuculuk

 • Gönüllü yönetimi

 • Ağ oluşturma

 • Masabaşı araştırma

 • Eğitim çalışmaları

KAYNAK GELİŞTİRME

.
.

press to zoom
.
.

press to zoom
.
.

press to zoom
.
.

press to zoom
1/20

Çalışma Örnekleri

Devamlılık ve büyümeye yönelik "üretim ve hizmet süreçleri, teknolojik yenilikler, kurumsallaşma, markalaşma, etki arttırma, sosyal fayda" gibi konulardaki ihtiyaçlarınız için, yeni girişim veya yatırımlarınız için, fikir aşamasında ya da olgunlaşmış projeleriniz için kaynaklar geliştirir; bu kaynakları planlı kullanmanıza yönelik destekler veririz. 

 • Kaynak planı

 • Proje fikri geliştirme

 • Projelendirme 

 • Ulusal/uluslararası fon başvuruları 

 • Proje teknik & mali yönetim desteği

 • Sosyal sorumluluk projeleri

 • Kampanya tasarımları 

 • Proje bazlı kuruluş eşleştirmeleri

 • İzleme ve değerlendirme

 • Etki raporlama

 • Eğitimler

bottom of page