top of page

STRATEJİK ÇÖZÜMLER

KAYNAK GELİŞTİRME

Sürdürülebilirlik hedeflerinize yönelik altyapı oluşturmanız, ürün ve hizmet kapasitenizi iyileştirmeniz, etki gücünüzü arttırmanız için süreç, strateji veya model geliştirmenize ve bunları uygulamanıza destek verir; sektör içi ya da sektörler arası yenilik, teknoloji veya bilgi transferi için işbirlikleri ve ağlar oluşturmanızda birlikte çalışırız. ​

 • Kaynak geliştirme stratejisi

 • Donör haritalama

 • Stratejik planlama

 • Etki yönetimi

 • Kurumsal sorumluluk 

 • İş modelleri 

 • Sosyal girişim 

 • Savunuculuk

 • Gönüllü yönetimi

Devamlılık ve büyümeye yönelik "üretim ve hizmet süreçleri, teknolojik yenilikler, kurumsallaşma, markalaşma, etki arttırma, sosyal fayda" gibi konulardaki ihtiyaçlarınız için, yeni girişim veya yatırımlarınız için, fikir aşamasında ya da olgunlaşmış projeleriniz için kaynaklar geliştirir; bu kaynakları planlı kullanmanıza yönelik destekler veririz. 

 • Kaynak planı

 • Proje fikri geliştirme

 • Projelendirme 

 • Ulusal/uluslararası fon başvuruları 

 • Proje yönetim desteği

 • Proje bazlı kuruluş eşleştirmeleri

 • Proje izleme ve değerlendirme

 • Eğitimler

Çalışma Örnekleri

bottom of page